Accessos directes:

Avisos fitosanitaris

Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans

Hotel d'insectes


Les directrius per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són: vegetació més resistent a plagues o malalties, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar tractaments curatius en cas necessari, introduir la lluita biològica i incorporar l'endoteràpia.
Totes les actuacions previstes:
Descarregar el calendari del mes setembre de 2018

PARC ESPÈCIE MATÈRIA ACTIVA DATA PREVISTA TIPUS DE TRACTAMENT TIPUS D'APLICACIÓ
Aigües
Montcada i Reixac
Pins Abamectina 1,8% 26/09/2018 Preventiu Endoteràpia
Besòs
Sant Adrià de Besòs
Oms Alfa cipermetrin 10% 12/09/2018 Insecticida Polvorització
Can Solei i Ca l'Arnús
Badalona
Vinya Sofre 80% 12/09/2018 Fungicida Polvorització
Murtra, Troana, Pitòspor, Llorer Oxid de Fòsfor+Aminoàcids 18/09/2018 Adob Polvorització
Xiprer Fosetil-Al   80% 19/09/2018 Fungicida Polvorització
Boix Deltametrin 1,5% 12/09/2018 Insecticida Localitzat
Can Buxeres
L'Hospitalet de Llobregat
Xiprer Fosetil-Al   80% 20/09/2018 Fungicida Polvorització
Can Vidalet
Esplugues de Llobregat
Gespa Imidacloprid 0,5% 17/09/2018 I 18/09/2018 Insecticida Granulat
Xiprer Fosetil-Al   80% 20/09/2018 Fungicida Polvorització
Can Zam
Santa Coloma de Gramenet
Oms Alfa cipermetrin 10% 12/09/2018 Insecticida Polvorització
Fontsanta
Esplugues de Llobregat
Bassa Bacillus thuringiensis israelensis 6,13,20,27/09 Insecticida Aportació en superfície
Jardí AMB
Barcelona
Pins Abamectina 1,8% 25/09/2018 Insecticida Endoteràpia
Agapant Sofre 80% 19/09/2018 Acaricida Polvorització
Jardí Botànic
Barcelona
Cheirolophus teydis, Càdec , Ceanothus, Sequoia gegant, Xiprer Fosetil-Al 80% 13/09/2018 Fungicida Polvorització
Furcraea Acetamiprid 20% 18/09/2018 Insecticida Polvorització
Opunties Oxid de Fòsfor+Aminoàcids 20/09/2018 Adob Polvorització
Roser Sofre 80% 25/09/2018 Fungicida Polvorització
Diverses espècies Oxid de Fòsfor+Aminoàcids 27/09/2018 Adob Polvorització
Arbustives Laurisilva Òxid de Fòsfor 19/09/2018 Adob Polvorització
Boix Deltametrin 1,5% 12/09/2018 Insecticida Localitzat
Boix Deltametrin 1,5% 18/09/2018 Insecticida Localitzat
Jardí Botànic Històric
Barcelona
Boix Deltametrin 1,5% 12/09/2018 Insecticida Localitzat
Joan Oliver
Badia del Vallès
Pins Abamectina 1,8% 26-27/09/2018 Preventiu Endoteràpia
Mariona
Molins de Rei
Pins Abamectina 1,8% 18/09/2018 Insecticida Endoteràpia
Mil·lenari
Sant Just Desvern
Pins Abamectina 1,8% 27/09/2018 Insecticida Endoteràpia
Molinet
Santa Coloma de Gramenet
Oms Alfa cipermetrin 10% 12/09/2018 Insecticida Polvorització
Planes
L'Hospitalet de Llobregat
Xiprers Fosetil Al 80% 11/09/2018 Fungicida Localitzat
Tarongers Acetamiprid 20% 07/09/2018 Insecticida/acaricida Polvorització
Torreblanca
Sant Feliu de Llobregat
Boix oxicloruro de coure 50% 10/09/2018 i 25/09/2018 Fungicida Polvorització
Rosa oxicloruro de coure 50% 10/09/2018 i 25/09/2018 Fungicida Polvorització
Rosa sofre 80% 10/09/2018 i 25/09/2018 Fungicida Polvorització
Xiprer Fosetil Al 80% 12/09/2018 Fungicida Polvorització
Tramvia
Mongat, Tiana
Chitalpes Nitrògen 10%,Pentòxid de fósfor 8% 06/09/2018 Adob Polvorització
Turó del Mar
Montgat
Pins Abamectina 1,8% 24-25/09/2018 Preventiu Endoteràpia
Turonet
Cerdanyola del Vallès
Pins Abamectina 1,8% 26/09/2018 Preventiu Endoteràpia
Si voleu rebre informació puntual dels tractaments que es fan a la xarxa de parcs metropolitans, podeu donar-vos d'alta al butlletí de notificacions sobre avisos fitosanitaris de l'AMB.

Doneu-vos d'alta al butlletí

Per fer-ho, heu de desplegar el tema "Territori" i anar a l'apartat "Alta" de la notificació d'Avisos, tal com s'indica en la imatge adjunta:

Captura de pantalla de la plana d'alta i baixes dels butlletins i notificacions de l'AMB
Recomanacions bàsiques per a la ciutadania
 • Respectar els cartells i seguir les indicacions dels operaris.
 • No accedir a l'àmbit de tractament mentre tinguin lloc les actuacions fitosanitàries.
 • En els parcs, els infants han d'estar acompanyats i supervisats per persones adultes.
Recomanacions per a situacions especials durant els tractaments fitosanitaris
 • Evitar la proximitat d'infants, dones embarassades, persones ancianes i/o amb malalties cròniques a zones en tractament.
 • Mantenir tancades portes i finestres d'habitatges o edificis i de vehicles pròxims.
 • Evitar estendre roba a l'exterior si l'àmbit en tractament és molt proper.
 • Fer activitats esportives urbanes (com córrer, anar en bici...) en zones alternatives.
Un dels objectius de l'AMB en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans és el de dur a terme una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat i de la qualitat ambiental dels parcs.

Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
 • Realització acurada de les feines de manteniment, per tal que la vegetació sigui vigorosa i més resistent davant d'una plaga o malaltia.
 • Valoració constant del llindar de tolerància de la plaga i conseqüències d'aquestes als usuaris, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar els curatius en cas necessari.
 • Introducció de la lluita biològica, amb alliberament d'insectes depredadors o paràsits de la plaga que ajudin a controlar-la tal com succeeix en condicions naturals.
 • Incorporació de tractaments localitzats amb l'endoteràpia, un sistema que permet punxar el producte directament en la planta i evita l'emissió de producte i les molèsties als usuaris.
L'AMB duu a terme la senyalització dels tractaments d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu.

Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.