Accessos directes:

Publicacions

L'AMB edita i distribueix novetats i col·leccions pròpies de publicacions i recursos educatius sobre el medi ambient a l'ambit metropolita. Les publicacions poden presentar-se tant en suport paper com en suport audiovisual i són de diversos tipus: llibres, quaderns, vídeos, fotografíes, tríptics, multimèdia, etc.

La gestió del servei de publicacions —disseny, producció i distribució— es duu a terme responent a criteris ambientals. Anualment es distribueixen les novetats a les biblioteques públiques de l'àmbit metropolità, als centres de recursos pedagògics dels trenta-sis municipis i a altres institucions que afavoreixen que arribin al territori.

Publicacions destacades