Accessos directes:

Residus

Durant l'any 2015 cada habitant del territori metropolità ha generat 434,35 kg de deixalles domèstiques. Aquesta xifra confirma la disminució en la generació de residus iniciada el 2008, que continua per sota els 500 kg/Hab. i any malgrat l'increment de població.

L'AMB s'encarrega del tractament d'aquest gran volum de residus, alhora que en promou la reducció, la recollida selectiva i el possible aprofitament.

Prevenció, gestió i tractament