Accessos directes:

Pagaments

Informació periòdica sobre el Període Mitjà de Pagament (PMP) de l'AMB i organismes relacionats.El PMP és el nombre de dies de pagament transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o a la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l'Administració.

Aquesta mesura pot tenir valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagament, si l'Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra o, per a les operacions pendents de pagament, si al final del període encara no han transcorregut aquests trenta dies.

Segons RD 635/2014

PMP del primer trimestre del 2018

Entitat Ràtio Operacions
Pagades
Ràtio Operacions
Pendents de Pagament
PMP
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 6,92 -0,32 4,47
Consorci Defensa de la Conca del Riu Besòs 31,61 21,57 29,22
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 16,96 -14,99 16,66
Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola 3,14 -6,30 1,61
AMB Informació i Serveis, SA -13,17 12,35 1,81
Institut Metropolità de Promoció del Sòl (IMPSOL) 17,42 -9,00 17,37
Institut Metropolità del Taxi (IMET) 8,13 2,40 6,74
Transports de Barcelona SA 18,01 70,58 25,73
Transports Metropolitans de Barcelona, SL 21,32 11,70 18,76
PMP Global a Proveïdors Trimestral 12,28