Accessos directes:

Organismes i empreses

L'AMB desenvolupa la seva pròpia activitat i molts projectes directament, però també n'impulsa d'altres a través d'entitats de diversa naturalesa jurídica en les quals participa institucionalment o hi té representació, com ara consorcis, fundacions, associacions, empreses de capital mixt, empreses públiques de l'AMB, etc.

Cercar les entitats en què participa l'AMB per temes i naturalesa jurídica del tipus de relació:
 • Autoritat del Transport Metropolità L'AMB té representació en els seus òrgans de govern. L'ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb altres administracions, com ara l'Administració de l'Estat.
 • AMB Informació i Serveis SA L'AMB té el 100% de les accions d'aquesta societat anònima metropolitana. El seu pressupost (2017) és de 2,3 milions d'euros. AMB Informació i Serveis és un òrgan de gestió directa de l'AMB.
 • Transports de Barcelona, SA (TB) L'AMB és propietària del 100% de les accions d'aquesta empresa que té un pressupost (2017) de 328,55 milions d'euros. TB gestiona el servei d'autobús de Barcelona i connecta amb 10 municipis metropolitans.
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya L'AMB té representació en el Consell d'Administració de FGC, que presta serveis de metro a Barcelona
 • Institut Metropolità del Taxi (IMET) L'IMET és un organisme autònom que depèn de l'AMB. Té un pressupost (2017) de 2,17 milions d'euros. La seva funció se centra en l'administració i la gestió del servei del taxi metropolità.
 • Consell de la Mobilitat de l'ATM L'AMB té representació en el Consell de la Mobilitat, òrgan de consulta i participació cívica i social pel que fa al funcionament del sistema de transport públic col·lectiu i de la mobilitat.
 • Barcelona Regional SA L'AMB és accionista de Barcelona Regional, una agència pública de planejament estratègic, urbanisme i infraestructures.
 • Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona L'AMB ostenta la vicepresidència d'aquest òrgan, que entre altres funcions resol expedients de planejament sobre plans d'ordenació urbanística, de millora urbana, parcials, etc.
 • Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya L'AMB té representació en la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya (CPTUC), l'òrgan superior de caràcter consultiu, en matèria de política territorial i d'urbanisme.
 • Federació Europea dels Espais Naturals i Rurals Metropolitans Periurbans (FEDENATUR) Associació de parcs i espais naturals urbans i periurbans protegits amb alguna figura jurídica. El seu objectiu és garantir l'equilibri entre les zones urbanes i rurals.
 • Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola Ens públic de caràcter local integrat per l'AMB, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i diversos municipis. La seva finalitat és exercir la gestió d'aquest espai natural.
 • METROPOLIS Associació mundial de grans metròpolis per a impulsar projectes col·laboratius entre ciutats i defensar el paper dels lideratges locals en l'escenari internacional.