Accessos directes:

Institucions de suport

Per a l'AMB és prioritari, dins la planificació estratègica, participar en la preparació, estudi i coordinació de les diverses matèries vinculades a la planificació i al desenvolupament econòmic, social i general de la metròpoli. En aquest sentit, disposa de dos importants instruments institucionals: el Pla estratègic metropolità i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.Aquestes dues institucions aporten iniciatives i treballs de recerca i reflexió amb la funció de donar a conèixer la realitat metropolitana a la ciutadania i a les institucions, i que serveixen de suport a la reflexió metropolitana.

Pla Estratègic Metropolità (PEMB)

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació sense finalitat de lucre que està integrada per l'AMB, agents socials i econòmics i altres institucions de l'àmbit metropolità.

És un instrument de projecció i caixa de ressonància de la planificació estratègica metropolitana.

Les seves propostes s'expressen en el document Visió 2020, que aporta elements cabdals en el desplegament de les estratègies metropolitanes.

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

Puja

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

La tasca principal de l'IERMB  és la realització d'activitats vinculades als estudis, la recerca i l'elaboració d'enquestes en els àmbits econòmic, social, territorial, medi ambiental i de mobilitat a nivell municipal, metropolità i regional.

Aquestes activitats tenen l'objectiu d'esdevenir informació de suport per al procés de presa de decisions sobre les polítiques públiques que s'implementaran al territori metropolità a través de plans, projectes i actuacions diverses.

L'IERMB és un consorci conformat per administracions, universitats i agents econòmics, liderat per l'AMB i la UAB.

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

Puja