Accessos directes:

Àrea Internacional

L'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB treballa en la projecció exterior del territori i dels actors metropolitans: els posiciona en les xarxes i agendes internacionals i fa de lobby dels seus interessos davant la Unió Europea, les Nacions Unides i altres organismes multilaterals.

També actua en projectes de Cooperació Internacional i d'Educació per la Justícia Global tot promovent el desenvolupament urbà sostenible d'altres àrees metropolitanes d'Europa, Amèrica Central, Àfrica i la Mediterrània en els àmbits de la seva competència.

Notícies

 • | Tema: Relacions internacionals

  MedUrbanTools

  Plataforma para compartir coneixement entre les ciutats meditarrànies

 • | Tema: Relacions internacionals

  Estudi sobre reptes metropolitans

  Models d'organització de cinc àrees metropolitanes europees

 • | Tema: Relacions internacionals, Residus

  Prototip UMBRELLA

  Sistema innovador de tractament de residus del projecte Life Methamorphosis

 • | Tema: Metròpolis, Relacions internacionals

  Congrés Post-Hàbitat III

  Més de 200 assistents de 30 metròpolis d'arreu per debatre els reptes de les ciutats del futur