Accessos directes:

Adaptació al canvi climàtic

Tornar

| Tema: Canvi climàtic

L'AMB comparteix la seva experiència en aquest àmbit a nivell europeu


Els líders del projecte europeu MASTER ADAPT s'han posat en contacte amb l'AMB amb l'objectiu de realitzar un intercanvi d'experiències en adaptació al canvi climàtic.

Dins d'un seguiment global on participen un total de 40 administracions públiques europees, entre elles l'AMB, MASTER ADAPT ha lliurat una enquesta d'autoevaluació amb preguntes sobre el procés de configuració de l'estratègia d'adaptació; el procés d'implementació de l'adaptació, i l'avaluació de la configuració de l'adaptació i el procés d'implementació, incloent-hi els òrgans administratius i les parts interessades participants.

Els resultats han estat molt positius pel que fa a les polítiques d'adaptació que aplica l'AMB.

En concret, cal ressaltar la disposició d'una estratègia d'adaptació al canvi climàtic pròpia que realitza actuacions concretes que tenen relació amb els principals impactes climàtics als quals s'ha de fer front a Europa.MASTER ADAPT (MAinSTreaming Experiences at Regional and local level for ADAPTation to climate change) pertany al Programa LIFE de la Unió Europea i té com a objectiu identificar i provar noves eines innovadores de governança per donar suport a les regions i autoritats locals en la definició i desenvolupament d'estratègies i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. 

Resultats de l'enquesta